SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI METODYCZNO – SZKOLENIOWEJ „Nowe trendy w nauczaniu piłki ręcznej”

Konferencja „Nowe trendy w nauczaniu piłki ręcznej” odbyła się 19.05.2022 w Szkole Podstawowej nr 10 Głogowie, prowadził ją Krzysztof Gdakowicz.

Prowadzący zaprezentowały ciekawe propozycje ćwiczeń i zabaw z piłki ręcznej do wykorzystania na lekcjach wychowania fizycznego. W czasie konferencji trener omówił różne warianty znanej gry „Pięć podań” oraz inne zabawy doskonalące podania i kozłowanie w piłce ręcznej. Druga część konferencji poświęcona była doskonaleniu elementów technicznych gry w szczypiorniaka, tj.: podania jednorącz, rzuty do bramki oraz atrakcyjny zestaw ćwiczeń nauczających zwody z wykorzystaniem płotków i drabinki koordynacyjnej. Prowadzący zajęcia omawiał każdą z  przedstawianych form ruchowych zarówno uczniom jak i uczestnikom konferencji, odpowiadał na zadawane pytania i wyjaśniał różne warianty przygotowanych ćwiczeń.

Nauczyciele wyrazili bardzo pozytywne opinie na temat doboru treści prezentowanych w czasie szkolenia, których tempo było właściwe, umożliwiające dokładne zapoznanie z poszczególnymi zadaniami. Dobra organizacja konferencji umożliwiła uczestnikom na poznanie wielu innowacyjnych i różnorodnych ćwiczeń w zakresie nauczania techniki piłki ręcznej.

Opracowała mgr Beata Bielska – doradca metodyczny wychowania fizycznego