III ETAP POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

W dniach 19 – 23 maja odbyły się przesłuchania wierszy przesłanych do III etapu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas 1 – 3. Organizatorem konkursu był Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Do konkursu przystąpiło 20 uczniów ze szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego (11 uczniów wyłonionych w II etapie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla klas I – III szkól miejskich i 9 uczniów wyłonionych w II etapie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla klas I – III szkół zamiejscowych).

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów, popularyzacja literatury dziecięcej oraz rozwijanie talentów recytatorskich.

Każdy recytator był oceniany pod kątem doboru repertuaru, interpretacji utworu, pamięciowego opanowania tekstu, kultury słowa oraz artystycznego wrażenia. Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani i prezentowali wysoki poziom. Zmagania uczniów oceniali jurorzy.

Po wysłuchaniu wierszy młodych artystów, jury w składzie

 • Barbara Krzywulicz – dyrektor PCPPPiDN w Głogowie, przewodnicząca jury
 • Mariola Tuz dyrektor – Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej
 • Wioletta Ziemińska – doradca metodyczny języka polskiego
 • Ewa Biernasiuk – nauczyciel, bibliotekarz
 • Małgorzata Pieniążek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

przyznało miejsca w następujących kategoriach:

 • w kategorii klas pierwszych:
 • I miejsce: Zuzanna Woś – Szkoła Podstawowa w Jaczowie
 • II miejsce: Igor Jamroszczyk – Szkoła Podstawowa nr 3 w Głogowie
 • III miejsce: Paulina Ancygier – Szkoła Podstawowa w Grębocicach

wyróżnienia:

–  Lena Pindel – Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej

–  Kacper Kozakiewicz – Szkoła Podstawowa nr 14 w Głogowie

–  Marta Kopcik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie

–  Zofia Kukła – Szkoła Podstawowa nr 8 w Głogowie

 

 • w kategorii klas drugich
 • I miejsce: Marcin Zaorski – Szkoła Podstawowa nr 14 w Głogowie
 • II miejsce: Milena Rogusz – Szkoła Podstawowa nr 12 w Głogowie
 • III miejsce: Kacper Grombik – Szkoła Podstawowa w Grębocicach,
  Aleksander Worobiew – Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej

wyróżnienia:

– Paulina Lichodziejewska – Szkoła Podstawowa w Rzeczycy

–  Ismina Buganik – Szkoła Podstawowa nr 8 w Głogowie

– Ignacy Wilk – Szkoła Podstawowa nr 3 w Głogowie

 

 • w kategorii klas trzecich
 • I miejsce: Sebastian Płóciennik – Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie
 • II miejsce: – Sabina Glińska – Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim
 • III miejsce: – Szymon Skalecki – Szkoła Podstawowa w Grębocicach
  Pola Zacharzewska – Szkoła Podstawowa ASLAN w Głogowie

wyróżnienia:

– Patrycja Fudali – Szkoła Podstawowa nr 8 w Głogowie

– Julia Stec – Szkoła Podstawowa w Nielubi

Gratulujemy wszystkim UCZESTNIKOM! Życzymy dalszych sukcesów. Wychowawcom, Nauczycielom i Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie.

 

Zapraszamy po odbiór dyplomów i nagród!

Serdecznie zapraszamy  LAUREATÓW konkursu, Nauczycieli, Rodziców na uroczyste wręczanie dyplomów i upominków.

Wydarzenie to odbędzie się 2 czerwca o godzinie 16.00 w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 10 (obok I LO)

  Organizatorzy