II ETAP XXI POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO – GŁOGÓW

W dniach 4 – 12 maja odbyły się przesłuchania online wierszy przesłanych do II etapu XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego uczniów klas 1-3. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 12 w Głogowie oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie.

Do konkursu przystąpiło 29 uczniów ze szkół głogowskich. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów, popularyzacja literatury dziecięcej oraz rozwijanie talentów recytatorskich.

Każdy recytator był oceniany pod kątem doboru repertuaru, interpretacji utworu, pamięciowego opanowania tekstu, kultury słowa oraz artystycznego wrażenia. Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani i prezentowali wysoki poziom. Zmagania uczniów oceniali jurorzy.

Po wysłuchaniu wierszy młodych artystów, jury w składzie

  • Wioletta Ziemińska – doradca metodyczny języka polskiego, przewodnicząca jury
  • Agnieszka Skrycka – nauczyciel, bibliotekarz
  • Jadwiga Muszyńska – nauczyciel języka polskiego
  • Lidia Chodor – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

przyznało miejsca w następujących kategoriach:

  • w kategorii klas pierwszych:

I miejsce – Kacper Kozakiewicz (Szkoła Podstawowa nr 14 w Głogowie)

II miejsce – Marta Kopcik (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie)

III miejsce – Igor Jamroszczyk (Szkoła Podstawowa nr 3 w Głogowie)

–  Zofia Kukła (Szkoła Podstawowa nr 8 w Głogowie)

  • w kategorii klas drugich

I miejsce – Marcin Zaorski (Szkoła Podstawowa nr 14 w Głogowie)

II miejsce – Ismina Buganik (Szkoła Podstawowa nr 8 w Głogowie)

III miejsce – Ignacy Wilk (Szkoła Podstawowa nr 3 w Głogowie)

– Milena Rogusz (Szkoła Podstawowa nr 12 w Głogowie)

  • w kategorii klas trzecich

I miejsce – Sebastian Płóciennik (Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie)

II miejsce – Patrycja Fudali (Szkoła Podstawowa nr 8 w Głogowie)

III miejsce – Pola Zacharzewska (Szkoła Podstawowa ASLAN w Głogowie)

Gratulujemy wszystkim UCZESTNIKOM! Życzymy dalszych sukcesów. Wychowawcom/Nauczycielom i Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie.

Arlena Kiziak

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczestników konkursu, Nauczycieli, Rodziców po odbiór dyplomów, drobnych upominków i podziękowań do Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 10.

Terminy odbioru:

  • 18 -19 maja 2022 r. od godz. 11.00 do 17.00
  • 20 maja od godz. 11.00 do 15.00

 

Arlena Kiziak – doradca metodyczny

Małgorzata Pieniążek – koordynator II etapu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
(SP nr 12 w Głogowie)