Szkolenie „Zintegrowanej Strategii Umiejętności”

Szkolenie online w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia

dla szkolnych doradców zawodowych, nt. Zintegrowanej Strategii Umiejętności” szczegóły w zaproszeniu – zobacz