MOCne eMOCje, czyli jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

Dnia 6 kwietnia br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie odbyła się konferencja metodyczna, pt.: MOCne eMOCje, czyli jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. W konferencji uczestniczyło 80 nauczycieli z powiatu głogowskiego, górowskiego i wschowskiego.

Spotkanie otworzyła dyrektor PODM w Głogowie – pani Barbara Krzywulicz, witając panią Joannę Szczepaniak i panią Monikę Chodacką z wydawnictwa MAC Edukacja (które było współorganizatorem konferencji) oraz zgromadzonych uczestników.

Następnie gości przywitali Przedstawiciele wydawnictwa MAC Edukacja, którzy omówili najnowsze propozycje wydawnicze oraz szeroką gamę propozycji do czytania przez najmłodszych Wydawnictwa Dwukropek.

Merytoryczną część konferencji poprowadziła p. Teresa Radomska – mgr wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog terapeuta, specjalista w zakresie wspierania dzieci w osiąganiu umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z uczeniem się w warunkach szkolnych, trener programów profilaktyki zdrowia psychicznego.

Czym są emocje dla mózgu i skąd się biorą? Jak radzić sobie z trudnymi emocjami przedszkolaków/uczniów? Jaka jest rola nauczyciela/rodzica w wspieraniu rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka?  Na te i inne pytania uczestnicy mogli znaleźć odpowiedzi uczestnicząc w spotkaniu. Prelegentka podzieliła merytoryczną część konferencji na trzy części.

W pierwszej zwróciła uwagę na fakt, że emocje powstają w głębi mózgu w strukturach, które położone są pod korą mózgową. Pojawiają się one automatycznie niezależnie od woli dziecka/dorosłego człowieka. Przedstawiła cechy charakterystyczne rozwoju społeczno- emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W drugiej części omówiła rolę nauczyciela/rodzica, którego zadaniem jest wyposażenie dziecka w sposoby okazywania i odbierania uczuć, z których będzie mogło korzystać teraz i w przyszłości w kontaktach z najbliższymi, przyjaciółmi, współpracownikami. Dziecko/uczeń mając odpowiedni przykład opanowuje takie umiejętności jak panowanie nad impulsami oraz prawidłowa interpretacja sytuacji społecznej.

W trzeciej części prowadząca zwróciła uwagę na potrzeby nauczycieli, którzy dość często odkładają je na później rzucając się w wir pracy i pomaganiu innym. Brak realizacji własnych potrzeb skutkuje zbyt wysokimi kosztami, tj. zmęczeniem, frustracją, brakiem oczekiwanych efektów, itp.

Prowadząca, zwróciła uwagę, że znalezienie czasu dla siebie, zadbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne, własne przyjemności, pasje jest dla nauczycieli bardzo ważne.

Stosowanie prostej zasady – „zadbaj o siebie, by zadbać o innych”, staje się tu priorytetem.

Podsumowaniem spotkania była ożywiona dyskusja nauczycieli na temat emocji oraz przeglądanie licznych propozycji wydawniczych Dwukropka związanych z emocjami.

 

Bardzo dziękuję za udział w konferencji.

Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej.