UCZYMY SIĘ BAWIĄC – GRY I ZABAWY ORTOGRAFICZNE

Dnia 5 listopada 2021r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyły się warsztaty KLANZY- Uczymy się bawiąc – gry i zabawy ortograficzne. W warsztatach uczestniczyło 19 nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz świetlic.

Zajęcia przeprowadziła Lucyna Bzowska, trener KLANZY z Centrum Szkolenia Klanzy w Bogatyni. Uczestnicy warsztatu poznali propozycje działań i zabaw wykorzystujących szerokie spektrum aktywności dziecka, tj. ruch, śpiew, rytmizację, improwizację, działania plastyczne, które są przyjemną i naturalną formą zdobywania wiadomości i umiejętności z zakresu ortografii.

Warsztat został podzielony na trzy części. W pierwszej części prowadząca zaproponowała kilka zabaw powitalnych (porannych) przy muzyce, integrujących grupę, uczących koncentracji, słuchania poleceń oraz współpracy. Druga część warsztatu pozwoliła uczestnikom na zapoznanie się z ćwiczeniami i zabawami umożliwiającymi dziecku poznanie zasad pisowni oraz zdobycie umiejętności poprawnego pisania. Prowadząca omówiła przykłady projektów edukacyjnych, które pokazywały jak w prosty sposób poprzez wykorzystanie białej kartki A4 można wprowadzić regułę ortograficzną z zastosowaniem aktywności muzycznej, plastycznej i polonistycznej. Przedstawiła propozycje prostych pomocy dydaktycznych do samodzielnego wykonania przez dzieci na każdym etapie edukacji. W trzeciej część podała przykłady stron internetowych, na których można znaleźć publikacje gier dydaktycznych, kart ortograficznych do wykorzystania w pracy z dzieckiem.  Prezentowane przez prowadzącą pomysły sprawdzają się zarówno w edukacji tradycyjnej jak i zdalnej.

Arlena Kiziak – doradca metodyczny