POLSKA – MOJA OJCZYZNA

Dnia 3 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie odbyła się lekcja otwarta dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z powiatu głogowskiego. Lekcja była podsumowaniem realizowanego cyklu tematycznego: Polska – moja ojczyzna.  W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy III b, których zadaniem było przygotowanie lapbooka. Lekcję przygotowała i przeprowadziła p. Paulina Łuczyńska.

Lekcja miała na celu kształtowanie tożsamości i przynależności społecznej, rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań swoją narodowością, jej historią, tradycją i kulturą, usystematyzowanie i uporządkowanie już nabytej wiedzy oraz umiejętności. Rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności oraz doskonalenie sprawności manualnej.

W pierwszej części spotkania Pani Paulina przywitała uczniów oraz zapoznała z celami lekcji. Następnie zaprosiła do obejrzenia film, pt. „Polska – moja ojczyzna”, na podstawie którego uczniowie rozwiązywali krótki quiz.

Prowadząca wyjaśniła, czym są lapbooki, do czego mogą posłużyć oraz przedstawiła zasady ich tworzenia. Poinformowała, gdzie uczniowie mogą szukać informacji na temat symboli narodowych, podziału administracyjnego, regionów i państw z którymi graniczy Polska. Przypomniała zasady obowiązujące w klasie w czasie realizowania projektów plastycznych.

Dzieci pracowały z zaangażowaniem i ogromnym zapałem. W ramach dwugodzinnej pracy powstały interaktywne papierowe teczki z różnorodnymi kieszonkami zawierającymi informacje o Polsce. Uczniowie z dumą prezentowali i omawiali wykonane przez siebie prace.

Lapbooki o Polsce przydadzą się w dalszym procesie edukacyjnym. Posłużą uczniom do powtórki materiału, jak również do pogłębiania wiedzy. Zamieszczone w lapbooku informacje będą uzupełniane o ciekawostki dotyczące naszego kraju przez cały rok szkolny.

Bardzo dziękujemy Pani Paulinie Łuczyńskiej za zaproszenie i przeprowadzenie zajęć.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Głogowie

Magdalena Kósek

 

Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Arlena Kiziak