KONFERENCJA PRAKTYCZNA Sprawnego Dolnoślązaczka

Konferencja praktyczna Sprawnego Dolnoślązaczka odbyła się 11.10.2021 w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie wzięło w niej udział 60 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego ze szkół podstawowych. Szkolenie zorganizowane przez Szkolny Związek Sportowy we Wrocławiu i PODM Głogów w ramach realizacji wojewódzkiego programu Sprawny Dolnoślązaczek dla uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Konferencja praktyczna miała na celu zapoznanie nauczycieli z metodami  pracy na zajęciach wychowania fizycznego z dziećmi najmłodszymi. Podczas szkolenia uczestnicy poznali praktyczne sposoby zdobywania poszczególnych sprawności: piłkarza, lekkoatlety, tancerza oraz sporty rakietowe. Poszczególne bloki tematyczne prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy, a także wykładowcy AWF Wrocław w osobach: Piotr Tadajewski – piłka nożna, Tadeusz Karpowicz- LA, Jarosław Blida- sporty rakietowe, Anna Malska-Śmiałowska – tańce integracyjne Klanza.

Nad całością organizacyjną czuwali Beata Bielska – doradca metodyczny PODM Głogów  i Adam Szymczak – prezes SZS „Dolny Śląsk” we Wrocławiu.

Konferencja praktyczna poszerzyła wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie realizacji programu Sprawny Dolnoślązaczek, a przy tym była aktywną zabawą dla uczestników.

Opracowała mgr Beata Bielska – doradca metodyczny wychowania fizycznego