Innowacja pedagogiczna – nie tylko na lekcji wf

Jeszcze do niedawna nauczyciele wychowania fizycznego rzadko podejmowali decyzję  o realizacji nowych działań, które wymagają pisania i produkowania nowych „papierów”, bo i tak w szkole mamy ich wiele do opracowania. Każde działanie opatrzone jest sporą dokumentacją: choćby wyjazd na zawody wymaga od nauczyciela wypełnienia i przygotowania sporej ilości druków: zgody od rodziców, karty wyjść czy wycieczki, rejestr uczniów SRS (System Rejestracji Szkół) itp. Tworzenie innowacji to kolejne wytwory, ale jeśli mamy fajny pomysł, czy nie warto go opublikować i podzielić się z innymi pedagogami. Na pewno spowoduje to, że nasze zajęcia będą bardziej atrakcyjne dla naszych uczniów, pokażemy coś nowego, może zastosujemy inną ciekawą metodę pracy, być może będziemy mieć pomysł jak inaczej oceniać. Kolejny ważny aspekt to wzbogacenie oferty naszej szkoły. Możliwe, że nasza innowacja zainspiruje innych do realizacji własnego pomysłu i wdrożenie go w swojej pracy. Więcej na temat tworzenia innowacji pedagogicznej dowiecie się Państwo z następujących stron, tam też wyszczególnione odpowiednie ustawy dotyczące tego tematu.

https://www.nowaera.pl/niemiecki/blog/innowacja-pedagogiczna-w-szkole

https://blog.ceo.org.pl/innowacja-pedagogiczna-ok-zeszyt-w-tradycyjnej-szkole-oraz-podczas-edukacji-zdalnej/

Wrzesień 2021 zaowocował trzema innowacjami pedagogicznymi w zakresie wychowania fizycznego, które chciałabym Państwu przedstawić, a same innowacje umieszczone zostaną na naszej stronie http://odm.pcpppidn.eu/ w zakładce INNNOWACJE.

 

  1. „Szkolny Klub Kibica. Kibicuj kulturalnie z klasą” autorstwa Piotra Tadajewskiego z SP 3 Głogów.

To innowacja typu organizacyjnego, której głównym celem jest zainteresowanie uczniów tematyką kulturalnego kibicowania oraz kształtowanie prawidłowych postaw poprzez organizację wyjazdów na różnego rodzaju imprezy sportowe.

 

  1. „Aktywna przerwa piłkarska” autorstwa Piotra Tadajewskiego z SP 3 Głogów.

Ten pomysł zrodził się na podstawie obserwacji uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych, głównie chodzi o realizację sportowych zajęć piłkarskich. Innowacja z pewnością będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem uczniów, gdyż trafia do ich dużej potrzeby aktywności ruchowej, wpłynie również korzystnie na pozytywne relacje i integrowanie społeczności szkolnej.

 

  1. „Pierścieniówka- tradycyjna polska gra” autorstwa Beata Bielska SP 3 Głogów.

Innowacja ma na celu zapoznanie uczniów polską grą zespołową, zwiększenie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego i wdrażanie do szeroko pojętej kultury fizycznej w tym szerzenie idei aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

Realizacja innowacji ma objąć uczniów SP 3, jak również chodzi o zorganizowanie zawodów na szczeblu międzyszkolnym, czyli popularyzację „Pierścieniówki” wśród szerszego grona, tzn.: uczniów szkół powiatu głogowskiego.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z  innowacjami pedagogicznymi z wychowania fizycznego. Zachęcam do własnych opracowań innowacyjnych oraz do konsultacji  z doradcą metodycznym.

 

Opracowała Beata Bielska

– doradca metodyczny z wychowania fizycznego