WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie jest partnerem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie.

10 czerwca Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 65 projektom spośród nadesłanych 204 wniosków dotyczących wymiany młodzieżowej.

Wśród nich jest projekt I LO w Głogowie PIERWSZA POMOC NIE ZNA GRANIC, który uzyskał jedno z najwyższych dofinansowań w kwocie 18 852,26 euro (85 900,32 zł).

W ramach projektu gościć będą w sierpniu w I LO uczniowie z liceum we Lwowie, a nasza młodzież uda się we wrześniu z rewizytą.

Głównym zadaniem projektu jest kształtowanie umiejętności niesienia pierwszej pomocy i propagowanie tej idei w środowisku lokalnym. Jest to również okazja do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i nawiązania trwałych kontaktów.

Partnerami są: Powiat Głogowski, Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa, Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego.

Autorzy projektu: Janusz Kosałka, Elżbieta Żywicka, Elżbieta Soja, Vira Szerszniova

BJ