Co służy uczeniu się? Podstawowe założenia neurodydaktyki, czyli nauczanie przyjazne mózgowi.

Jak sprawić, by zajęcia były atrakcyjne dla uczniów? Kiedy proces uczenia się przebiega sprawniej? Jak pomóc uczniom lepiej i efektywniej opanować przerabiany na lekcjach materiał? Na te i podobne pytania nauczyciele otrzymali odpowiedź w ramach warsztatu – Co służy uczeniu się? Podstawowe założenia neurodydaktyki, czyli nauczanie przyjazne mózgowi.

Warsztat przeprowadziła p. Marta Bodziony, współpracująca z Centrum Szkoleniowym KLANZA w Bogatyni. Wzięło w nich udział 12 nauczycieli ze szkół powiatu głogowskiego.

Warsztat został podzielony na trzy części. W pierwszej części prowadząca wyjaśniła pojęcie neurodydaktyki, która wprowadza szereg zmian w dotychczasowym systemie kształcenia. Zwróciła uwagę na fakt, że rozwój mózgu dziecka, przebiega w indywidualnym tempie i rytmie. A zadaniem współczesnej szkoła jest stworzenie warunków do indywidualnego rozwoju. W drugiej części zaprezentowała metody i techniki aktywizujące oraz sposoby na skuteczną naukę, czyli zapamiętywanie. Podkreśliła, że efektywna nauka w neurodydaktyce wymaga dobrych relacji uczniów z rówieśnikami i nauczycielem. Dlatego nauczyciel musi zaangażować się również w budowanie odpowiedniego klimatu w klasie (bezpieczeństwa, akceptacji, zaufania).

W ostatniej części nauczyciele wcielili się w role uczniów, a ich zadaniem było przygotowując prezentacji w małych grupach. Wykorzystując poznane mnemotechniki.  Wszystkie grupy wykazały się wielkim zaangażowaniem, kreatywnością, proponując nieszablonowe rozwiązania opracowanego tematu.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

Arlena Kiziak – doradca metodyczny