SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA

Dnia 26 i 27 maja 2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyło się szkolenie z „Symultaniczno – Sekwencyjnej Nauki Czytania” zorganizowane we współpracy z Centrum Metody Krakowskiej.

W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, pedagodzy oraz logopedzi. Podczas spotkania przedstawiono metodę czytania opartą na najnowszych badaniach neuropsychiatrycznych, a także na wieloletniej praktyce terapeutycznej prof. Jagody Cieszyńskiej.

Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania odbywa się w trzech etapach, takich samych jak podczas nabywania systemu językowego przez dziecko – powtarzania, rozumienia oraz nazywania. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z poszczególnymi etapami pracy, jak również mogli obejrzeć filmy ukazujące pracę terapeutyczną z dziećmi na poszczególnych etapach.

W pierwszym etapie dziecko powtarza odczytywane przez dorosłego samogłoski/sylaby. W etapie rozumienia dorosły wypowiada samogłoskę lub sylabę, a dziecko wskazuje ją lub podaje. Etap nazywania polega na samodzielnym odczytywaniu pokazanych samogłosek lub sylab przez dziecko

Nauczyciele poznali szerokie spektrum pomocy dydaktycznych umożliwiających pracę z dzieckiem na poznanych etapach nauki czytania.

Zajęcia przeprowadziła dr Justyna Leszka – dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju.

 

Arlena Kiziak – doradca metodyczny