Magia programowania i kodowania z robotami w przedszkolu (Bee-bot, Ozobot, Photon, Dash)

Dnia 20 maja 2021 r. na zaproszenie Pani Dyrektor Wiesławy Paszek  odbyło się szkolenie rozwijające kompetencje cyfrowe rady pedagogicznej z Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogowie. W części teoretycznej uczestnicy poznali aplikacje oraz możliwości robotów, tj.Bee – bot z którym można pracować już w 3 – latkach poprzez  wykorzystanie  Ozobota, Photona i Dasha w kolejnych etapach edukacji. Natomiast w części warsztatowej wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce. Mogli zaprogramować roboty, a następnie sprawdzić na matach ich działanie.  Prowadzący pokazał, jak w prosty i ciekawy sposób można wykorzystywać je do pracy z dziećmi. Zaproponowane zabawy i programowanie prawdziwych robotów w przedszkolu pomoże rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową i manualną dzieci. Nauczy orientacji przestrzennej, planowania, przewidywania, rozumienia logiki zdarzeń oraz twórczego rozwiązywania problemów.

Nauczyciele byli zgodni co do tego, że zajęcia z robotyki i programowania są świetną zabawą oraz pozwalają na wszechstronny rozwój dziecka oraz odkrywanie kluczowych umiejętności XXI wieku.

 

Arlena Kiziak – doradca metodyczny