Zaproszenie na konferencję „Nordic Walking”

Szanowni Państwo,

zapraszam serdecznie do uczestnictwa w konferencji online: „Nordic Walking – jako inspiracja bezpiecznej aktywności nie tylko na czasy pandemiczne”, która odbędzie się dnia 30.04.2021r. w godzinach 16.45- 20.00

Znakomici prowadzący, między innymi: Mistrzyni Polski w Nordic Walking – Beata Boczar, doradca metodyczny, instruktorka, propagatorka Nordic Walking – Beata Bielska, oraz założycie największej grupy Nordic Walking w Polsce MarszPoZdrowie.pl, członkowie zarządu NordicWalkingPolska.pl- Helena Szulc, Marcin Szulc i inni – są gwarancją uzyskania (lub usystematyzowania) ogromnej ilości informacji dotyczących Nordic Walking.

Link do zapisów:

https://mcdn.edu.pl/krakow/nordic-walking-jako-inspiracja-dla-bezpiecznej-aktywnosci-nie-tylko-na-czasy-pandemiczne-konferencja/

Szczegółowy program konferencji:

Celem konferencji jest doskonalenie kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie prowadzenia zajęć z Nordic Walking, oraz inspirowanie do wdrażania Nordic Walking jako innowacji pedagogicznej

Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz inni zainteresowani

 Treści programowe:

16:45 – 17.00

 • Rejestracja uczestników

17:00 – 17:10

 • Uroczyste rozpoczęcie konferencji

17:10 – 17:45

 • Wprowadzenie do Nordic Walking – obalamy mity i potwierdzamy fakty, czy „kije” to tylko sport dla emerytów? Rys historyczny, Nordic Walking w Polsce i na świecie.
 • Agata Wdowik – nauczyciel wychowania fizycznego, doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego MCDN , instruktor Nordic Walking

17:45 – 18:45

 • Podstawy techniki marszu Nordic Walking – jej znaczenie dla zdrowia, reedukacji posturalnej i zdrowego rozwoju dzieci i dorosłych, najczęstsze błędy i przeciążenia z nimi związane.
 • Inne możliwości, obok marszu, jakie dają kije – gry i zabawy koordynacyjne, ćwiczenia wzmacniające, interwałowe itp.
 • Helena Szulc,  Marcin Szulc – fizjoterapeuci, trenerzy/edukatorzy, założycie największej grupy Nordic Walking w Polsce MarszPoZdrowie.pl, członkowie zarządu NordicWalkingPolska.pl, współpracujący na co dzień z twórcą Nordic Walking – Marko Kantanevą

18:45 – 19:15

 • Nordic Walking jako propozycja innowacji pedagogicznej w praktyce, oraz zasady budowania prawidłowej jednostki lekcyjnej z Nordic Walking.
 • Beata Bielska – nauczyciel wychowania fizycznego, doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie, instruktorka i propagatorka Nordic Walking,

19:15 – 19:35

 • Nordic Walking jako dyscyplina sportowa – możliwości rozwijania uzdolnień uczniów poprzez starty w zawodach.
 • Beata Boczar – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor rekreacji ruchowej, trener Nordic Walking, zawodniczka, mistrzyni Polski w Nordic Walking

19:35 -20:00

 • Panel pytań od uczestników. Podsumowanie.
 • Kierownik formy: Agata Wdowik

przygotowała Beata Bielska, doradca metodyczny