Edukacja zdrowotna

Każde dziecko ma prawo do zdrowia, a szkoła jest, obok domu rodzinnego i rówieśników, jednym z najważniejszych środowisk oddziaływujących na postawę prozdrowotną ucznia. Wewnątrzszkolne kształtowanie umiejętności, formowanie podstaw i przekazywanie wiadomości o zdrowiu stanowią niezbędne elementy przygotowania dzieci i młodzieży do zdrowego rozwoju i prowadzenia aktywnego trybu życia nie tylko podczas uczęszczania do placówki edukacyjnej, ale także w przyszłym, dorosłym życiu.

Edukacja zdrowotna w szkole to temat konferencji metodyczno – szkoleniowej, która odbyła się w dniu 21 kwietnia 2021, poprowadziła ją doradczyni Beata Bielska. W szkoleniu w formie online wzięło udział 34 nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich typów szkół z powiatu głogowskiego.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z  podstawami szkolnej edukacji zdrowotnej oraz przedstawienie form jej realizacji na lekcjach wychowania fizycznego.

W części teoretycznej prowadząca przedstawiła najważniejsze pojęcia dotyczące edukacji zdrowotnej, tj.: zdrowie i holistyczny jego model, cele i ocena w edukacji zdrowotnej, edukacja zdrowotna w podstawie programowej i jako proces dydaktyczno- wychowawczy. W części drugiej doradczyni zapoznała uczestników konferencji z realizacją edukacji zdrowotnej w szkole zarówno w czasie zdalnej jaki i stacjonarnej nauki. Wskazała projekty i programy edukacyjne promujące zdrowie, czyli takie, które wdrażają uczniów do zasad prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej i profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Nie zabrakło przykładów praktyk własnych i pomysłów na wdrażanie edukacji zdrowotnej na lekcjach wf .

Wiele z przytoczonych programów od dawna jest wdrażana w szkołach z powiatu głogowskiego, jednak nie zabrakło zupełnie nowych, innowacyjnych rozwiązań, które już w niedługiej przyszłości nauczyciele będą mogli wprowadzić do własnych placówek, np.:

  • „30 dniowe wyzwanie dla twojego zdrowia”

https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/podejmij-30-dniowe-wyzwanie/

 

Na koniec konferencji uczestnicy chętnie zabierali głos, aby podzielić się własnymi formami pracy w czasie pandemii w ramach realizacji treści o tematyce zdrowia. Prowadząca zakończyła konferencję sentencją:

Aktywne dzieci mogą być zdrowsze à jest bardzo prawdopodobne, że z aktywnych dzieci wyrosną aktywni dorośli à aktywni dorośli mogą być zdrowszymi dorosłymi.

Dziękuję wszystkim nauczycielom za udział w wideokonferencji zapraszam do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, które będą zamieszczone w zakładce „dobre praktyki” pod hasłem edukacja zdrowotna.

Beata Bielska – doradca metodyczny