Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym 2021 z języka polskiego

W dniach 26 do 28 stycznia 2021r., w formie online, odbywały się konferencje szkoleniowe dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  organizowane przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Szkolenia przygotowała i przeprowadziła Wioletta Ziemińska – doradca metodyczny. Główny nacisk położono na prezentację zmian wymagań ogólnych i szczegółowych w zakresie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego na rok szkolny 2020/2021, pracę z materiałami źródłowymi, a także prezentację modelu pracy z uczniami.

Podczas szkolenia poruszono następujące zagadnienia:

  1. Wymagania egzaminacyjne – czym są, co zawierają, czym różnią się od podstawy programowej, dlaczego zostały opracowane?
  2. Model pracy nad projektem wymagań egzaminacyjnych –co ma wpływ na kształt wymagań egzaminacyjnych.

3.Omówienie wymagań, które będą sprawdzane na egzaminach w tym roku szkolnym. Wskazanie, jakie treści kształcenia z poszczególnych obszarów wymagań zapisanych w podstawie programowej nie będą sprawdzane w arkuszu egzaminacyjnym oraz zapoznanie uczestników szkolenia z wykazem lektur obowiązkowych, których znajomość nie będzie sprawdzana na egzaminach.

  1. Zaprezentowanie przykładowych zadań z materiałów przygotowanych przez CKE w ubiegłych latach, które sprawdzają umiejętności nieuwzględnione na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty i maturalnym.
  2. Wskazanie najważniejszych zmian dotyczących konstrukcji arkuszy egzaminacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.
  3. Wskazówki dotyczące przygotowania uczniów do egzaminów.

W w/w szkoleniach wzięło udział 59 nauczycieli szkół podstawowych i 32 nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Opracowała: Wioletta Ziemińska