SZKOLENIA Z EDUKACJI ZDALNEJ

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie od listopada 2020 r. realizuje projekt na rzecz edukacji cyfrowej osób powyżej 44 roku życia pod nazwą ,,Latarnicy w akcji’’. Trenerem tego projektu jest doradca metodyczny z historii i wos-u Beata Józków.

W grudniu udział w projekcie brali nauczyciele  ze Szkoły Podstawowej w Kotli i Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie.

Na spotkaniach warsztatowych nauczyciele uczyli się wykorzystywać nowe technologie w edukacji zdalnej.

Wskazane zostały gotowe instrukcje wykorzystania aplikacji, programów i rozwiązań edukacyjnych, gdzie nauczyciel pracuje z uczniem realnie na lekcji, unikając mało ciekawej formy wykładu.

Bezpłatne szkolenie online, prowadzone są w ramach projektu ,,Latarnicy w akcji’’ i finansowane są ze środków UE.

Zapraszam rady pedagogiczne na szkolenia w lutym i marcu.

 

Beata Józków

doradca metodyczny