Rada Pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie

W grudniu odbyła się rada pedagogiczna szkoleniowa w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie. Nauczyciele szkolili się w obszarze wykorzystywania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość oraz bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych.

Aktywność, zaangażowanie oraz tempo pracy nauczycieli i dyrekcji szkoły zasługuje na uznanie.

GRATULUJĘ!

Beata Józków

doradca metodyczny