Jak sprawdzać wiedzę na zdalnym wychowaniu fizycznym?

Jak sprawdzać wiedzę na zdalnym wychowaniu fizycznym?

Testy i quizy na zdalnych lekcjach wf

Nauczyciele wychowania fizycznego w nowych okolicznościach zdalnej edukacji stanęli przed nie lada wyzwaniem. Realizacja treści nauczania z wychowania fizycznego w tych niecodziennych warunkach, ocenianie aktywności i umiejętności ruchowych uczniów jest niezwykle trudnym zadaniem. Treści programowe powinny obejmować wiedzę ogólną z zakresu różnych dyscyplin sportowych (przepisy gry, technika i taktyka, sędziowanie itp.), edukację zdrowotną i bezpieczeństwo. Nauczyciele nie mogą również zapomnieć o motywowaniu uczniów do podejmowania systematycznej aktywności ruchowej, którą musza dopasować do możliwości i umiejętności ruchowych swoich uczniów, do ich warunków mieszkaniowych.

Często ciężko ocenić poprawność wykonywanych ćwiczeń fizycznych, ze względu na sprzęt jakim dysponują dzieci lub jego brak (nieposiadanie kamerki, praca wyłącznie na smartfonie). Niejednokrotnie zastanawiamy się za co i jak ocenić naszych uczniów, aby wszyscy mieli podobne warunki na wykonanie zadania. Jedną z proponowanych form oceny, na ten trudny czas, jest ocena za wiedzę teoretyczną (np.: testy, quizy). Oceniamy oczywiście naszych uczniów za aktywny udział na lekcji (ćwiczenia lub wypowiedzi) oraz za wykonanie zadań domowych w formie wypowiedzi pisemnej, prezentacji, nagranie filmików, zdjęcia itp. Wszystko zależy od tego w jaki sposób i na co umówimy się z naszymi uczniami.

Chciałabym przedstawić Państwu kilka testów, które znalazłam w Internecie, a możecie Państwo z powodzeniem wykorzystać je na swoich lekcjach. Są to gotowe propozycje z wiedzy ogólnej lub dotyczące konkretnej dyscypliny sportowej. Testy są opracowane w aplikacjach, które wcześniej już proponowała i opisywałam (Word Wall, Learningapps, Quizizz i inne).

 1. Igrzyska olimpijskie

 

 1. Pływanie

 

 1. Polscy sportowcy

 

 1. Piłka siatkowa i plażowa

 

 1. Koszykówka

 

 1. Piłka nożna:

 

 1. Zespołowe gry sportowe

 

 1. Testy wiedzy ogólnej

 

 1. Edukacja zdrowotna

 

Z naszego podwórka chcę przedstawić testy opracowane przez Barbarę Mastej – Zaorską, nauczycielkę wychowania fizycznego z SP 3 Głogów. Przygotowane testy sprawdzają wiedzę na temat sygnalizacji sędziowskiej w zakresie piłki ręcznej i koszykówki, wykonane w aplikacji Kahoot! i Learningapps.

 1. Koszykówka

 

 1. Piłka ręczna

Szanowni Państwo, może niektóre z zadań zainspirują Was do opracowania własnych testów dostosowanych do potrzeb waszych uczniów.

 

Opracowała Beata Bielska, doradca metodyczny