Zdalne nauczanie – W-F

Szanowni Państwo, chcę przedstawić kilka przemyśleń na temat zdalnej edukacji z wychowania fizycznego. Jest wiele ciekawych pomysłów na realizację lekcji w czasie pandemii, jednak rodzi się także sporo pytań.

  1. Czy realizować więcej teorii w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej?
  2. Czy bezpiecznie jest ćwiczyć z uczniami w czasie spotkań online?
  3. Jak i za co oceniać na zdalnym wf?

Osobiście, tęsknię już do edukacji w formie tradycyjnej. Brak kontaktu bezpośredniego z uczniami i prowadzenia zajęć w sposób aktywny to duża przeszkoda w realizowaniu się w pełni jako nauczyciel wychowania fizycznego, bo jak wiadomo, przedmiot ten to jedne z najbardziej praktycznych zajęć w szkole. Do tych zajęć nie ma podręcznika tak, jak do pozostałych. W dobie pandemii to sami nauczyciele wf opracowują własne materiały dla swoich uczniów, często korzystają z inspiracji zaczerpniętych od innych pedagogów. Powstało wiele stron i grup na portalach społecznościowych, które zrzeszają tysiące wuefistów. Wymieniają się pomysłami, zadaniami, przesyłają filmiki z ciekawymi ćwiczeniami praktycznymi. Ciągle zastanawiam się, jakie informacje w czasie zdalnych lekcji przekazać moim uczniom. Czy korzystają oni z materiałów do pracy własnej, które z tak wielką starannością wyszukuję w Internecie lub sama przygotowuję. Jakie ćwiczenia zaproponować, aby było bezpiecznie, czy uczniowie mają właściwe warunki do ćwiczeń, czy w dniu zajęć są w pełni zdrowi i mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, czy dysponują sprzętem do pracy zdalnej (kamerki, komputery, itp.) . Opracowujemy testy, quizy, krzyżówki i inne zadania dla uczniów, które planujemy, odbieramy i oceniamy. Uczniowie skarżą się często, że są przeładowani zadaniami, narzekają na zbyt długie siedzenie przed komputerem.

Myślę, że w trakcie zdalnej nauki wf, należy wziąć wiele czynników pod uwagę. Każdy nauczyciel zna najlepiej swoich uczniów, w każdej klasie inaczej realizujemy zajęcia. Ważne jest, aby w tej całej zdalnej edukacji nie zapomnieć o uczniach, którzy w stacjonarnym nauczaniu nie radzą sobie tak dobrze jak pozostali.

Proponuję zapoznać się z artykułem „Ciekawe i atrakcyjne pomysły na zdalne lekcje wychowania fizycznego”, autor Paweł Marchel, który znajdziecie Państwo na stronie Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Zachęcam również do odwiedzania strony czasopisma, można tam znaleźć ciekawe inspiracje do pracy nauczyciela wychowania fizycznego.

https://www.wychowaniefiz.pl/artykul/ciekawe-i-atrakcyjne-pomysly-na-zdalne-lekcje-wychowania-fizycznego-czesc-1

Opracowała Beata Bielska doradca metodyczny