III ETAP POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO – ROZSTRZYGNIĘTY!

W dniach 20 – 28 października odbyły się przesłuchania online wierszy przesłanych do  III etapu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego uczniów klas 1-3. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.

Do konkursu przystąpiło 18 uczniów ze szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego (9 uczniów wyłonionych  w II  etapie Powiatowego  Konkursu Recytatorskiego dla klas I-III szkól  miejskich i 9 uczniów wyłonionych  w II  etapie Powiatowego  Konkursu Recytatorskiego  dla klas I-III szkól  szkół zamiejscowych).

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów, popularyzacja literatury dziecięcej oraz  rozwijanie talentów recytatorskich.

Każdy recytator był oceniany pod kątem doboru repertuaru, interpretacji utworu, pamięciowego opanowania tekstu,  kultury słowa oraz artystycznego wrażenia. Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani i prezentowali wysoki poziom. Zmagania uczniów oceniali jurorzy.

 

Po wysłuchaniu wierszy młodych artystów, jury w składzie

  • Wioletta Zimińska – doradca metodyczny języka polskiego, przewodnicząca jury
  • Agnieszka Skrycka – nauczyciel, bibliotekarz
  • Urszula Lewocka – nauczyciel , bibliotekarz
  • Małgorzata Gołdon – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie

przyznano miejsca w następujących kategoriach:

 

  • w kategorii klas drugich:

 

I miejsce – Laura Ochrymczuk (Szkoła Podstawowa w Nielubi)

II miejsce – Krzysztof Zaremba (Zespól Szkolno – Przedszkolny w Kotli)

III miejsce – Iga Sznajder (Szkoła Podstawowa nr 3 w Głogowie)

Patrycja Fudali (Szkoła Podstawowa nr 8 w Głogowie)

Inga Grzelczak (Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie)

Iga Marcinowska (Szkoła Podstawowa w Rzeczycy)

LAUREACI (PDF)

  • w kategorii klas trzecich:

 

I miejsce – Aleksander Najgebauer (Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie)

II miejsce – Gabriela Taler (Szkoła Podstawowa nr 6 w Głogowie)

Roksana Woźniak  (Szkoła Podstawowa w Rzeczycy)

III miejsce – Milena Sadurska  (Szkoła Podstawowa w Jaczowie)

wyróżnienie: Wiktoria Jarocińska (Szkoła Podstawowa w Przedmościu)

Karolina Stefańska (Szkoła Podstawowa nr 3 w Głogowie)

LAUREACI (PDF)

  • w kategorii klas czwartych:

 

I miejsce  –  Zuzanna Gołąbek (Szkoła Podstawowa nr 12 w Głogowie)

II miejsce – Kacper Kazimierczak  (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach)

III miejsce  –  Lena Witkowska (Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie)

Marika Hołub (Szkoła Podstawowa nr 13 w Głogowie)

wyróżnienia: Milena Mackiewicz (Szkoła Podstawowa w Wilkowie)

Oliwia Grzegorek   (Zespól Szkolno – Przedszkolny w Kotli)

LAUREACI (PDF)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez

  • Prezydenta Miasta Głogowa –Pana Rafaela Rokaszewicza
  • Starostę Głogowskiego – Pana Jarosława Dudkowiaka
  • Wójta Gminy Głogów – Pana Bartłomieja Zimnego

 

Serdecznie dziękujemy

Barbara Krzywulicz – dyrektor PCPPPiDN w Głogowie

Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej