Życzenia z okazji DEN

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim pracownikom oświaty życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w procesie nauczania i wychowania oraz satysfakcji z wykonywanej pracy w tak trudnym czasie
Dyrektor, doradcy metodyczni, pracownicy
Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie