Autyzm – wyzwaniem naszych czasów

„Autyzm – wyzwaniem naszych czasów”

Dzieci dotknięte autyzmem z wyglądu niczym nie różnią się od swoich rówieśników. Są takie same, a jednak inne. Uczniowie z autyzmem są bardzo różnorodną grupą. Nasilenie poszczególnych zachowań, deficytów czy trudności jest kwestią bardzo indywidualną. Autyzm może mieć różne postacie, a funkcjonowanie dzieci może być bardzo różnorodne. Praca z tą grupą uczniów wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Jacy są więc uczniowie z autyzmem i jak z nimi pracować? Temu problemowi poświęcona była konferencja, która odbyła się 28 września 2020 r. w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Konferencję przygotowała i przeprowadziła Beata Cześniuk. Wzięło w niej udział 15 nauczycieli. Podczas spotkania odniesiono się do  triady zaburzeń autyzmu i omówiono ich wpływ  na  funkcjonowanie uczniów. Zwrócono uwagę
na symptomy autyzmu i ich konsekwencje dla życia codziennego. Przedstawiono podstawowe trudności edukacyjne i zasady pracy z uczniami z autyzmem. Zaprezentowano praktyczne wskazówki dla nauczycieli pracujących z dzieckiem z autyzmem. Omówiono zagadnienia dotyczące wsparcia ucznia z autyzmem w sferze kontaktów i umiejętności społecznych,
w sferze rozwoju umiejętności komunikacji i rozumienia języka oraz wspierania koncentracji uwagi. Przedstawiono sposoby mogące pomóc dziecku  z radzeniem sobie z  emocjami. Uwrażliwiono nauczycieli na zapobieganie przemocy wobec dziecka z  autyzmem. Omawiane zagadnienia zostały zilustrowane  filmami.

Dziękuję za udział w konferencji

                                                                                                       Beata Cześniuk