LEKCJE HISTORII I WOS-U W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE

Zapraszam do obejrzenia prezentacji autorstwa dr Agnieszki Łachowskiej- nauczyciela ZSTiO w Głogowie, dotyczącej realizacji

wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Doradca metodyczny

Beata Józków

PROMOCJA -HISTORIA2020