Wideokonferencja – Zdalne nauczanie wychowania fizycznego

WIDEOKONFERENCJA
ZDALNE NAUCZANIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Wideokonferencja metodyczna odbyła się w dwóch spotkaniach 3 i 10 czerwca 2020r.
W pierwszym spotkaniu wzięło udział 14 nauczycieli wychowania fizycznego, w drugim 10.
Niejeden nauczyciel zastanawiał się w jaki sposób organizować zdalne materiały dla uczniów z wychowania fizycznego tak, aby były one interesujące pod kątem ćwiczeń ruchowych, a także zachęcające do zgłębiania wiedzy w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej. Prowadząca wideokonferencję Beata Bielska przybliżyła temat zdalnego nauczania wychowania fizycznego. Zaprezentowała przydatne programy i aplikacje do realizacji zajęć sportowych w sposób zdalny. Omówiła komunikatory internetowe i programy do spotkań wideo z uczniami. Przedstawiła narzędzia do przygotowywania materiałów do zdalnej nauki. Wszystko poparte było przykładami dobrych praktyk: zadaniami i gotowymi materiałami, wypracowanymi przez pedagogów z naszego powiatu.
Podczas spotkania online panowała dobra atmosfera. Nauczyciele chętnie wymieniali się doświadczeniami w ramach zdalnej pracy. Swoje wypowiedzi poparli przykładami własnych pomysłów i doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji domowego nauczania.
Uczestnicy wyrazili opinię, że przedstawione treści konferencji są ciekawą propozycją na realizację różnych form zdalnych lekcji wychowania fizycznego i chętnie wykorzystają je na własnych zajęciach.

Opracowała Beata Bielska , doradca metodyczny