Podsumowanie pracy sieci nauczycieli historii i wos-u

Partnerskie relacje między nauczycielami, rozwiązania metodyczne online i zdalnego nauczania, szeroko rozumiana współpraca, propozycje do planu pracy sieci na rok szkolny 2020/2021, ewaluacja pracy w roku szkolnym 2019/2020 – to było tematem spotkania online nauczycieli sieci historii i wos-u, które odbyło się 28 maja 2020 r.

Dziękuję za wysiłek i współpracę wszystkim nauczycielom i dyrektorom szkół, z którymi przyszło mi w tym niełatwym roku szkolnym współpracować. Życzę wszystkim, aby nadchodzące wakacje były spokojne i zdrowe. Zapraszam wszystkich nauczycieli historii i wos-u do współpracy w nowym roku szkolnym.

 

Doradca metodyczny

Beata Józków