Pytania z historii

Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, w krótkich materiałach filmowych, będą odpowiadać na pytania dotyczące różnych wydarzeń i postaci historycznych, często wciąż aktualnych ze względu na przypadające rocznice, święta lub uroczystości państwowe.

 

https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/98070,pytaniazhistorii.html

 

Tematy:

 

 1. Jak doszło do kapitulacji Niemiec w 1945 r.?
 2. Dlaczego Niemcy musieli dwukrotnie kapitulować w 1945 r.?
 3. Jaki był stosunek Polskiego Państwa Podziemnego do faktu zakończenia II wojny światowej?
 4. Jak komuniści wykorzystywali propagandowo zakończenie wojny w 1945 r.?
 5. Jak przyjęto zakończenie II wojny światowej w Europie Zachodniej?
 6. Dlaczego armia gen. Władysława Andersa została ewakuowana do Iranu w 1942 r.?
 7. Jakie znaczenie dla polskiej emigracji politycznej miał gen. Władysław Anders?
 8. Dlaczego komuniści skazali Witolda Pileckiego na karę śmierci w 1948 r.?
 9. Co zawierają raporty Witolda Pileckiego z obozu Auschwitz-Birkenau?
 10. Dlaczego Jana Pawła II nazywamy ojcem „Solidarności”?
 11. Czy komunistyczne władze obawiały się Jana Pawła II?

 

Zachęcam

Beata Józków