Szkolenie on-line Webinar “Dyrektor przedszkola, szkoły oraz placówki organizujący zakończenie staży nauczycieli w okresie epidemii – główne czynności”

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie zaprasza Dyrektorów, wicedyrektorów i opiekunów stażu w placówkach oświatowych na szkolenie on-line Webinar

ZaproszenieDokument do pobrania