Kreatywność to stan ducha i umysłu – poznaj zestaw ćwiczeń

W ostatnich latach kreatywność i innowacyjność jest wymieniana, obok krytycznego myślenia, jako jedna z najważniejszych kompetencji XXI w. Współczesny świat stawia wymagania, którym sprostać może tylko osoba kreatywna, czyli myśląca w sposób nietypowy, oryginalny, nowatorski, wykraczający poza schematy. Wobec takich wymagań rozwijanie kreatywności w szkole stało się koniecznością. Jest to bardzo ważne, gdyż tradycyjny model edukacji nie służy rozwijaniu kreatywności u uczniów, a wręcz wpływa na obniżenie twórczego potencjału dzieci.

Polecam artykuł Urszuli Kornas-Krzyżykowskiej, nauczyciela konsultanta ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej, koordynatora programu Zdolni z Pomorza oraz inicjatywy 2015 Rok Matematyki na Pomorzu. Autorka przedstawia argumenty, dlaczego warto systematycznie rozwijać u uczniów umiejętności związane z myśleniem kreatywnym. Przedstawia  też szereg ćwiczeń do zastosowania na różnych przedmiotach nawet na lekcjach prowadzonych w edukacji zdalnej.

 

Doradca metodyczny

Teresa Walczak

Poniżej zestaw ćwiczeń:

https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/kreatywnosc-to-stan-ducha-i-umyslu-poznaj-zestaw-cwiczen