Moja mała ojczyzna

Zainteresowania historią regionalną towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, a kształtowanie świadomości historycznej młodych ludzi następuje poprzez proces nauczania i realizację postulatu historii regionalnej. Jerzy Topolski pisze, że jest to ,,historia naszych miast i wsi, naszych okolic czy dzielnic miast, a więc tego terenu, gdzie mieszkamy’’.

Dzisiaj chciałabym Państwu przekazać do wykorzystania na lekcjach o regionaliźmie prezentację przyszłej nauczycielki, a dziś jeszcze studentki PWSZ w Głogowie Joanny Bielskiej, która na podstawie własnych spostrzeżeń i obserwacji, popularyzuje regionalizm w nauczaniu -nie tylko historii.

Myślę, że głos zaczyna zabierać młode pokolenie, wśród którego zainteresowanie historią regionalną jest duże. Pokolenie, gdzie znaczenie w przekazywaniu wiedzy o małej ojczyźnie mają rodzice i dziadkowie. Młodzież, która odwiedza miejsca związane z historią swojej rodziny i uważa, że historia regionu jest interesująca, a środki masowego przekazu pełnią ważną rolę w życiu młodych ludzi, a zawłaszcza w edukacji. Prezentacja, którą Państwo wykorzystacie na lekcjach, potwierdza znaczenie historii regionalnej w życiu młodych ludzi i jest kluczowym elementem regionalnej świadomości historycznej młodzieży w Zagłębiu Miedziowym.

Poniżej link do prezentacji:

Prezentacja