Nauczanie zdalne w Szkolnictwie Specjalnym

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zawieszeniem zajęć szkolnych oraz koniecznością zdalnego nauczania przygotowałam dla Państwa propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie pracować z uczniami z niepełnosprawności intelektualną. Do Państwa dyspozycji na stronie PODM w zakładce „ Nauczanie zdalne w szkole” w folderze „Szkolnictwo specjalne” będą zamieszczane materiały, które można będzie wykorzystać
w pracy. Pierwszą propozycją są „Materiały do ćwiczeń kalendarzowych dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Materiały zawierają propozycje kart pracy do ćwiczeń kalendarzowych. Umożliwiają dostosowanie stopnia trudności do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów. Sposoby wykorzystania proponowanych kart zależą od inwencji nauczyciela i możliwości dzieci.

Są one tylko propozycją, którą nauczyciele mogą dowolnie modyfikować.

Mogą być wykorzystane przez:
– nauczyciela – w pracy z całą klasą ( podczas zajęć wstępnych ) oraz podczas pracy indywidualnej z dzieckiem,
– rodziców do indywidualnej pracy z dzieckiem w domu.
Propozycje ćwiczeń, które można prowadzić z kartami:
– utrwalanie aktualnej nazwy dnia tygodnia, miesiąca i pory roku w mowie i piśmie,
– kształtowanie pojęć czasowych: dzisiaj, wczoraj, jutro,
– utrwalanie obrazu graficznego wyrazów,
– ćwiczenia grafomotoryki – pisanie po śladzie,
– odwzorowywanie wyrazów – pisanie wg wzoru,
– analiza i synteza wzrokowa wyrazów,
– analiza i synteza słuchowa wyrazów.

Poniższe karty zostały ułożone w zestawy: A, B, C, D, E wg stopnia trudności.
Do każdego zestawu podana jest propozycja wykorzystania kart.
Mam nadzieję, że proponowane przeze mnie materiały będą dla Państwa nie tylko inspiracją, ale także wsparciem w pracy. Zachęcam do korzystania i odwiedzania naszej strony.

W przygotowaniu: KALENDARZ POGODY. Materiały do ćwiczeń dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną.

Beata Cześniuk – doradca metodyczny