WSPARCIE ZDALNEGO NAUCZANIA MATEMATYKI

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych chcę podzielić się dobrymi praktykami w zakresie zdalnej nauki matematyki. Korzystając z rekomendacji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki przedstawiam strony internetowe z zasobami edukacyjnymi dostępnymi online. Proszę również wszystkich nauczycieli matematyki o propozycje, abyśmy mogli sukcesywnie poszerzać tę bazę.

Poniżej, plik z listą zasobów do nauczania zdalnego

Nauczanie ZdalneDokument do pobrania

Doradca metodyczny
Teresa Walczak