Uwaga! Zmiana Terminu! Polska i polszczyzna profesorskim okiem – konferencja

Uwaga!

TERMIN KONFERENCJI pt. ”POLSKA I POLSZCZYZNA PROFESORSKIM OKIEM” PLANOWANEJ na 11.03.2020 r. PRZEŁOŻONY na 21 października 2020 r.

 

Konferencja naukowo – dydaktyczna „Polska i polszczyzna profesorskim okiem”

z udziałem prof. Jerzego Bralczyka i prof. Stanisława Niciei

Celem konferencji jest inspirowanie nauczycieli w obszarze wychowania do wartości jako kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych, jednego z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz podkreślenie  istotnej roli  świadomości oddziaływania języka na innych ludzi oraz używania go w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie.

Program konferencji