Geometryczny Jarmark Dydaktyczny

Drugą część warsztatów pt. JARMARK DYDAKTYCZNY poświęcamy wymianie doświadczeń, pomysłów ułatwiających nauczanie geometrii płaskiej i przestrzennej w szkole podstawowej. Przedstawiona będzie w postaci edukacyjnych gier dydaktycznych, kart pracy, gadżetów, rekwizytów i wszelkich innych pomocy dydaktycznych ułatwiających pracę z uczniami w tym zakresie.
Ważne jest, aby każdy uczestnik spotkania mógł podzielić się umiejętnością wykorzystania różnych środków dydaktycznych w szkole podstawowej. Zatem o efektach i korzyściach płynących z tych warsztatów decydują sami uczestnicy.

Proszę bardzo o zgłoszenie do doradcy metodycznego swoich propozycji.
walczak.teresa@gmail.com

data: 4.03. 2020 r. – godz. 15:00-17:00
miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie
prowadzący: Teresa Walczak doradca metodyczny
koszt: forma bezpłatna

Prosimy o telefoniczne potwierdzanie udziału w w/w spotkaniu do dnia 28 lutego 2020 r. telefonicznie pod nr tel. 76-838-42-93