MATEMATYKA NA WESOŁO

16 stycznia odbyło się już trzecie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia KREATYWNI,  w  którym uczestniczyło 12  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z powiatu głogowskiego. Problematyka  spotkania związana była z wdrażaniem kompetencji kluczowych z edukacji matematycznej, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji  i rozwoju osobistego ucznia. Spotkanie prowadziła Arlena Kiziak – doradca metodyczny, koordynator sieci.

W ramach warsztatu zaproponowano zestawy gier i zabaw dydaktycznych oraz nowe metody pracy z uczniem.

Nauczyciele poznali:

  • domino matematyczne, które pozwala na utrwalenie dodawania i odejmowania w  zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
  • grę memory, gdzie gracz miał przyporządkować wynik do działania w możliwie najmniejszej liczbie odsłon,
  • popularną formę ćwiczeń i utrwaleń z cyklu – Ja mam, kto ma?  z wykorzystaniem różnych  wariantów gry.

Utrwalili  zasady i przećwiczyli wybrane gry z Kart Grabowskiego dotyczące dodawania, odejmowania, mnożenia oraz gier logicznych.

Bardzo miła atmosfera podczas spotkania, brak pospiechu, dobra współpraca oraz wcielenie się w  rolę uczniów, już od następnego dnia pozwoli nauczycielom na zastosowanie propozycji na swoich lekcjach. Kreatywność umożliwi nauczycielom dostosowanie propozycji doradcy metodycznego do potrzeb prowadzonego przez siebie oddziału klasowego.

Arlena Kiziak