„Stres w pracy nauczyciela”

Problem stresu wśród nauczycieli staje się coraz bardziej zauważalny i co ważniejsze coraz częściej zaczyna się o nim mówić. Jak więc zaradzić negatywnym skutkom stresu tak,
aby praca zawodowa nauczyciela mogła być źródłem satysfakcji? Tej tematyce poświęcone było seminarium, które odbyło się 22 stycznia 2020 roku w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie. Seminarium przygotowała i przeprowadziła Beata Cześniuk, a wzięło w nim udział 14 nauczycieli Sieci Współpracy i Samokształcenia Pracujących z Dzieckiem ze SPE. Celem spotkania było zapoznanie nauczycieli ze specyfiką stresu. W czasie seminarium uczestnicy określili  kluczowe  powody  stresu  nauczyciela oraz różne reakcje na stres. Przedstawione zostały sposoby  radzenia sobie ze stresem. Zwrócono uwagę na indywidualne predyspozycje sprzyjające konstruktywnemu radzeniu sobie
ze stresem. Seminarium było okazją do przedyskutowania wielu problemów związanych
ze stresem w pracy.

Dziękuję za udział w seminarium i zapraszam na kolejne spotkania.

Koordynator Sieci Beata Cześniuk