Quizizz – czyli jak usprawnić testowanie – II edycja

Platforma i aplikacja Quizizz to nowoczesne narzędzie do przeprowadzania testów online, które umożliwia nie tylko testowanie lecz także naukę oraz utrwalanie materiału w przyjemny dla ucznia sposób. Narzędzie to umożliwia pracę ucznia we własnym tempie bez presji konkurencji w grupie, pozwala również na pracę zespołową. Podczas warsztatów zapoznamy się z możliwościami korzystania z gotowych zasobów platformy, a także stworzymy swój własny bank testów i quizów. Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy chcieliby poznać to innowacyjne narzędzie.

Prelegentka: Alicja Skoczylas – doradca metodyczny

Termin realizacji: 12 marca  2020 r. (czwartek),  godz. 14.30 -16.00

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego, ul. Jedności Robotniczej 22, 67-200 Głogów

Ilość godzin: 2 godziny dydaktyczne

Koszt:  forma bezpłatna – liczba miejsc ograniczona

Proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w w/w spotkaniu do dnia 24 lutego 2020 (poniedziałek).

 Wszelkich informacji o spotkaniu udziela sekretariat Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie tel. (76) 838 42 93, e-mail: szkolenia@pcpppidn.eu