Internet – warsztat pracy nauczyciela i bibliotekarza

14.01.2020 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie spotkali się nauczyciele bibliotekarze uczestniczący w Sieci Współpracy i Samokształcenia.  Tematem spotkania był Internet jako warsztat pracy nauczyciela i bibliotekarza.

Prowadząca szkolenie Elżbieta Kowalewska z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu podkreśliła fakt, że współczesny bibliotekarz to nie zakurzona osoba schowana między regałami, lecz broker informacji. W dzisiejszej dobie  bibliotekarz sprawnie operuje nowoczesnymi narzędziami, wyszukuje informacje i zna zasoby otwartych materiałów edukacyjnych, a także jest w stanie popularyzować zagadnienia związane z prawem autorskim.

Celem szkolenia było  poznanie otwartych zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie możliwych do zastosowania na wszystkich etapach kształcenia oraz w bibliotekach,  poznanie zasad wykorzystywania ich w zgodzie z prawem.

W trakcie szkolenia podjęto dyskusję nad ideą otwartych zasobów edukacyjnych. Poruszono takie kwestie jak:

– Czym jest edukacja oparta na otwartych zasobach?
– Jaki wpływ na uczenie się przez całe życie mają aplikacje mobilne?
– Jak korzystać z niezliczonych zdigitalizowanych zasobów muzeów i bibliotek?
– Jak to robić nie naruszając praw autorskich?

Prelegentka poruszyła tak istotne zagadnienia, jak:

  • prawo autorskie,
  • Creative Commons i Otwarte Zasoby Edukacyjne,
  • biblioteki cyfrowe i repozytoria,
  • otwarte zasoby cyfrowe – przykłady różnych inicjatyw,
  • rozwiązania wspomagające procesy realizowane za pomocą otwartych zasobów edukacyjnych,
  • prezentacja wybranych narzędzi pomocnych w codziennej pracy (prezi, canva, padlet).

 

Prowadząca zachęciła uczestników do korzystania ze wszystkich możliwości jakie daje Internet. Zwróciła uwagę na fakt, że zasoby edukacyjne Internetu są bardzo różnorodne. Istnieją dobre portale edukacyjne, które publikują materiały ze wszystkich dziedzin nauki, a prezentowane przez nie treści przygotowane są z największą starannością i dbałością o poprawność merytoryczną, metodyczną i językową. Wybierając zasoby edukacyjne, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na ich jakość i zgodność treści z nową podstawą programową. Przypomniała, że jakość edukacji w dużej mierze zależy od nauczycieli, których zadaniem jest dostosowanie metod nauczania  do zmieniającej się rzeczywistości, wzbogacając tym samym warsztat pracy o nowe technologie i nowe podejście do nauczania.