ARYTMETYCZNY JARMARK DYDAKTYCZNY

Nauczyciele matematyki 15 stycznia 2020 r. zebrali się w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie, żeby „pohandlować”. Tę nietypową formę warsztatów metodycznych organizowała ją i poprowadziła Teresa Walczak doradca metodyczny matematyki. Nauczyciele uczący w szkołach podstawowych powiatu głogowskiego mieli okazję wymienić się doświadczeniami, sprawdzonymi pomysłami ułatwiającymi nauczanie arytmetyki i algebry w szkole podstawowej. Przedstawiali pomoce dydaktyczne własnego pomysłu jak również takie, które są efektem wcześniejszych warsztatów czy konferencji metodycznych. Wśród omawianych pomocy pojawiły się również przykłady aplikacji internetowych, którymi nauczyciele mogą posłużyć się, aby wzbogacić swój warsztat metodyczny przygotowując domina itp. We wszystkich przedstawionych sposobach pracy
z pomocami dydaktycznymi zwrócono szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności matematycznych u uczniów. Uwzględniano przy tym poziom edukacji, poziom trudności ćwiczenia czy zastosowanie w różnych sytuacjach dydaktycznych.
Uczestnicy spotkania czynnie zaangażowali się w poznanie tych środków dydaktycznych
i na koniec docenili ich różnorodność, dokładne opisy oraz praktyczne ujęcie zagadnienia.
Uczestnicy warsztatów uświadomili sobie, jaki potencjał istnieje we współpracy i wymianie doświadczeń w najbliższym środowisku nauczycieli matematyki. W efekcie zaproponowano kolejne spotkanie, tym razem dotyczące nauczania geometrii, które odbędzie się 4 marca br.

Doradca metodyczny Teresa Walczak