Realioznawstwo na lekcjach języka niemieckiego

Realioznawstwo – tak to brzmi bardzo poważnie, więc jak tu przekazać taką wiedzę młodym ludziom zbyt często wpatrzonym w ekran swoich smartfonów? Oczywiście wykorzystać ten fakt – ale jak? O tym opowiedziała nam Małgorzata Kupis 12 grudnia 2019 na szkoleniu „Landeskunde im und ohne Internet”, która po prostu zasypała nas nowinkami informacyjnymi i metodycznymi – a każda inna, każda ciekawa, każda godna wypróbowania. Treści krajoznawcze stanowią integralną część nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach Krajoznawstwo i realioznawstwo to pojęcia, które jak się okazuje, można w prosty i angażujący sposób sprzedać uczniom tak, że nie tylko przełamiemy bariery językowe, ale zachęcimy ich do poznawania kultury, kraju i przede wszystkim ludzi!. Cyfrowe media oraz cyfrowe narzędzia umożliwiają realizację celów dydaktycznych w tym zakresie w inny niż dotychczas sposób. Żaden klasyczny podręcznik nie może konkurować z jakością i aktualnością treści dostępnych w Internecie. Tym ważniejsze jest, aby nauczyciele posiadali umiejętność krytycznego i adekwatnego ze względu na osobę odbiorcy doboru tych treści oraz ich adaptacji na potrzeby zajęć lekcyjnych.
Serdecznie dziękuję pni Małgorzacie Kupis za wizytę u nas i ten niezwykle energetyczny przekaz, masę pomysłów i przede wszystkim motywację! Mamy nadzieję na kolejne spotkania z „energią”!

Alicja Skoczylas

doradca metodyczny język niemiecki