Lekcje powtórzeniowe inaczej

 

Jak efektywnie powtarzać i utrwalać poznane wiadomości czy umiejętności? W jaki sposób zaangażować na lekcji powtórzeniowej wszystkich uczniów bez względu na poziom osiągnięć z danego przedmiotu? Takie zagadnienia  między innymi poruszane były na konferencji metodycznej dla nauczycieli, która odbyła się w dniu 12 grudnia 2019 r.
w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Zorganizowała ją i poprowadziła Teresa Walczak doradca metodyczny matematyki. Nauczyciele uczący w szkołach podstawowych powiatu głogowskiego mieli okazję poznać przykłady nowatorskich metod pracy na lekcjach, na których głównym celem jest utrwalenie i powtórzenie wybranych wiadomości i umiejętności. Przedstawiono pomysły zarówno na pracę indywidualną jak
i grupową. Wśród omawianych metod pojawiły się również przykłady aplikacji internetowych, którymi nauczyciele mogą wzbogacić przebieg lekcji powtórzeniowej. We wszystkich przedstawionych metodach zwrócono szczególną uwagę na kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów  z podziałem na wiedzę, umiejętności i postawy.

Uczestnicy spotkania czynnie zaangażowali się w poznanie tych metod i na koniec docenili ich różnorodność, dokładne opisy oraz praktyczne ujęcie zagadnienia.

Z życzeniami spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, czasu wypoczynku, radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Tak więc dużo optymizmu i wiary
w pogodne jutro życzy…

Doradca metodyczny Teresa Walczak