Sprawozdanie z powiatowego turnieju „Matematyka może się przydać…”

POWIATOWY TURNIEJ DRUŻYNOWY DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH

„MATEMATYKA MOŻE SIĘ PRZYDAĆ…”

Matematyczne rozgrywki szóstoklasistów odbyły się dnia 20 listopada br.
w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie. Uczestniczyło w nich 16 szkół podstawowych z Głogowa, powiatu głogowskiego a nawet polkowickiego.
Tradycyjnie 3-osobowe drużyny rywalizowały w rozwiązywaniu zadań
w sześciu różnych konkurencjach:
1. W banku
2. W sklepie
3. Na działce
4. Na zakupach
5. Na wycieczce
6. W rozrywkach umysłowych.
.
Rywalizacja drużyn zakończyła się następującymi rezultatami:
I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 7 w Głogowie
II miejsce Szkoła Podstawowa Aslan w Głogowie
II miejsce Szkoła Podstawowa w Serbach
III miejsce Szkoła Podstawowa w Grębocicach
III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 14 w Głogowie

W tym roku szkolnym uczniowie świetnie radzili sobie z wybraniem korzystniejszej dla rodziny oferty wypoczynku w dwóch różnych biurach podróży. W konkurencji dotyczącej zakupów zawodnicy nieźle radzili sobie
z porównywaniem różnicowym i ilorazowym. Rewelacyjnie rozwiązywano pentomino oraz zadanie dotyczące działki, które było rozcięte na kartach. Trudności pojawiły się w obliczeniach dotyczących konta bankowego, gdzie potrzebne były umiejętności związane z działaniami na ułamkach. Ponadto okazało się, że niektóre łamigłówki były trudne do rozwikłania pomimo podanych instrukcji. Zatem warto zachęcać uczniów do tego typu rozrywek umysłowych, które bawią i jednocześnie rozwijają logiczne myślenie oraz umiejętność kojarzenia.

Podziękowania za opracowanie konkurencji, organizację i przeprowadzenie turnieju składam: Małgorzacie Korzeniewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3, Wioletcie Kornackiej ze Szkoły Podstawowej nr 10, Krystynie Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2, Halinie Phongsavath ze Szkoły Podstawowej nr 14, Jolancie Trzaniec ze Szkoły Podstawowej nr 7, Jolancie Szymoniak ze Szkoły Podstawowej w Serbach.

Nauczyciel doradca
Teresa Walczak