ALTERNATYWNE FORMY PRACY Z TEKSTEM

Dnia 18 września 2019r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyła się konferencja szkoleniowa dla nauczycieli: Alternatywne formy pracy z tekstem. Szkolenie przeprowadziła Beata Malentowicz – edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. W konferencji wzięło udział 22 nauczycieli powiatu głogowskiego.
Celem spotkania było podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wprowadzając alternatywne formy pracy z tekstem, uatrakcyjniające pracę na zajęciach lekcyjnych.
Podczas konferencji omówiono strategie pracy z książką proponowaną przez szwedzkiego pisarza dla dzieci Martina Widmarka – użycie kart „Przyjaciół Czytania”. Przedstawiono różne formy pracy z tekstem, od zrozumienia kontekstu w tekście, przez wprowadzenie intertekstu, po kulturę remiksu. Omówiono wybrane metody opowiadania historii, takie jak storytelling czy ikonotekst. Wyjaśniono, czym jest lapbook, geopoetyka, liberatura oraz swobodny tekst Celestyna Freineta.
Swoimi umiejętnościami nauczyciele mogli wykazać się w praktyce, wykonując ćwiczenia po każdym z modułów szkolenia. A wiedzę merytoryczną wykorzystać
w pracy z małym i dużym czytelnikiem.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.
Urszula Lewocka, Arlena Kiziak