Konferencja „Autorytet w pracy nauczyciela – jak go zdobyć i utrzymać?”

Każdy z nas, nauczycieli, wybierając pracę w szkole, miał za sobą teoretyczne rozważania na temat roli autorytetu w pracy. Zaczął uczyć i zmierzył się w sposób bardziej lub mniej bolesny z budowaniem własnej pozycji w szkole na różnych płaszczyznach. Z budowaniem autorytetu jest tak samo jak z budowaniem czegokolwiek innego. Potrzebne są porządne fundamenty, najlepsze materiały, czas i bardzo ciężka praca. Jak zatem budować autorytet, a po zbudowaniu – jak go zachować?

Tego zagadnienia dotyczyła konferencja metodyczna, która odbyła się 24 września 2019 r. w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Konferencję przygotowała i przeprowadziła Beata Cześniuk, a uczestniczyło w niej 27 nauczycieli szkół i przedszkoli powiatu głogowskiego. Na wstępie poruszony został problem kryzysu autorytetu w XXI wieku. Omówione zostały czynniki zewnętrzne i czynniki natury wewnętrznej, które wpływają na budowanie wizerunku nauczyciela. Na podstawie wyników ankiet i sondaży zaprezentowano cechy nauczycieli, które wg uczniów decydują o jego autorytecie. Przedstawiono rady dla nauczyciela budującego swój autorytet, a także zwrócono uwagę na problem anty-autorytetu w zawodzie nauczyciela.

Dziękuję za udział w konferencji

Beata Cześniuk – doradca metodyczny