Sprawozdanie z konferencji „Tworzenie własnych układów choreograficznych do utworów muzycznych”

Dnia 11 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie odbyła się konferencja metodyczno – szkoleniowa na temat tworzenia układów choreograficznych do utworów muzycznych.
W szkoleniu wzięło udział 22 nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zajęcia prowadziła Katarzyna Jaskólska – Pitoń, instruktor Zumba Fitness, instruktor Zumba Step, trener, nauczyciel wychowania fizycznego SP 8 Głogów.
Konferencja metodyczno – szkoleniowa skierowana była do nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym lub przedszkolnym, nauczycieli w-f, osób prowadzących kółka taneczne. Prowadząca omówiła sposoby doboru muzyki do tańców dla dzieci w wieku młodszym. Wskazała atrakcyjną formę nauki tańca poprzez „bitwę”, która charakteryzuję się odpowiednim ustawieniem ćwiczących. Przedstawiła własne autorskie układy choreograficzne, których nauczyła uczestników szkolenia. Udzielała wskazówek jak tworzyć własne proste układy taneczne. Część konferencji poświęcona była przygotowaniu układu choreograficznego przez grupy uczestników, następnie była prezentacja opracowanych tańców.
Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera, a prowadząca zarażała wszystkich pozytywna energią. Wszyscy uczestnicy aktywnie wzięli udział w zajęciach. Z pewnością wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia choreografii w praktycznych zajęciach ruchowych z dziećmi.