Myślenie wizualne w edukacji

3 czerwca w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli: Myślenie wizualne w edukacji.
Szkolenie przeprowadziła Kamila Kreczmer właściciel Klubu Kreatywnej Edukacji. W szkoleniu wzięło udział 17 nauczycieli ze szkół powiatu głogowskiego. Uczestnicy warsztatów krok po kroku poznawali tajniki technik wizualizacji rysunkowej.

Myślenie wizualne jest narzędziem poprawiającym komunikację, pobudzającym kreatywność, ułatwiającym zapamiętywanie. To metoda wspierająca naukę i proces uczenia się, pomagająca skutecznie organizować swoje myśli opierając się na łączeniu w procesie komunikacji słów i obrazów. Uczestnicy poznali sposoby pokazywania emocji, ruchu, czy interakcji między ludźmi. Ponadto zgłębili wiedzę na temat zastosowania odpowiednich narzędzi do pisania i rysowania oraz wykorzystywania odpowiednich połączeń kolorystycznych. Wszyscy pracowali niezwykle intensywnie, poznając tajniki alfabetu myślenia wizualnego. W trakcie warsztatu uczestnicy uzyskali praktyczną wiedzę w zakresie stosowania technik myślenia wizualnego w edukacji. Poznali narzędzia i ćwiczenia pozwalające na to by lekcje stały się ciekawsze, pobudzające wśród uczniów zaangażowanie oraz samodzielność w opanowaniu wiadomości. Nauczyciel używając nowych narzędzi i technik do przekazywania informacji i wiedzy zwiększy atrakcyjność lekcji oraz pobudzi aktywność uczniów.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.
Arlena Kiziak – doradca metodyczny