„Teatr cieni – forma twórczej zabawy”

26 listopada 2018r. odbyły się warsztaty metodyczne „Teatr cieni – forma twórczej zabawy”.
Warsztaty przygotowały i przeprowadziły panie Ewa Grabowska – Poprawska i Małgorzata Domańska. W warsztacie wzięło udział 13 nauczycieli. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z zasadą działania cienia, sposobem tworzenia ekranu oraz postaci. Prowadzące zaprezentowały wykorzystanie teatru cieni w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, podczas zajęć edukacyjnych oraz na uroczystościach przedszkolnych i szkolnych. Przedstawione zostały również zasady zastosowania teatru cieni w etiudzie, wierszu, przedstawieniu. Zwrócono uwagę na wykorzystanie teatru cieni w terapii – wyrażanie emocji. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość doświadczania pracy z cieniem, tworzenia konstrukcji teatrzyku oraz prezentowania krótkich etiud wykorzystujących technikę teatru cieni. Zdobyte umiejętności
z pewnością okażą się pomocne podczas kreatywnej i twórczej zabawy z dziećmi.

Dziękujemy za udział w warsztatach
Beata Cześniuk