Vademecum nauczyciela – metody i formy pracy w edukacji wczesnoszkolnej

„Co usłyszę, zapomnę, co zobaczę, zapamiętam,
co sam zrobię, zrozumiem”                            
Konfucjusz

 

We wtorek 9 października 2018 r. odbyła się konferencja metodyczna nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
W pierwszej części konferencji nauczyciele zostali zapoznani z kluczowymi zmianami obowiązującymi od 1 września 2018 r. w Karcie Nauczyciela dotyczącymi oceny pracy, jak również nowych regulacji dotyczących awansu zawodowego.

Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana cyklicznie co 3 lata. Zyska większą rangę, a od uzyskanej oceny będzie zależała m.in. możliwość szybszego zdobycia awansu zawodowego czy uzyskania lepszego wynagrodzenia. Zadaniem dyrektorów szkół było stworzenia w miesiącu wrześniu regulaminu oceny pracy nauczyciela wg podanych wskaźników dostosowanych dla rodzaju i potrzeb szkoły.
Zmiany w Karcie nauczyciela znacznie wydłużyły ścieżkę awansu zawodowego. Obejmują one m.in. wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz okresu przerwy pomiędzy uzyskaniem jednego stopnia, a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Nowością jest także wprowadzenie do komisji na stopień nauczyciela kontraktowego osób spoza szkoły.

Druga część spotkania została poświęcona aktywizującym metodom i formom pracy i ich wykorzystaniu w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym. Nauczyciel obecnie ma pełnić rolę animatora, doradcy, obserwatora i słuchacza. Ma zorganizować tak pracę uczniów udzielając im wskazówek , aby samodzielnie dochodzili do rozwiązania problemu. Skuteczną pracę umożliwi mu stosowanie różnorodnych metod pracy , tak aby uczniowie mogli przyswoić materiał w sposób który im najbardziej odpowiada. Pamiętając, że każdy człowiek uczy się różnymi zmysłami i ma różne kanały odbioru informacji.
Nauczyciele zostały przedstawione trzy przykładowe technik pracy z dzieckiem (mapą pamięci, techniką animacji – prawda, fałsz, mapą planu szkotów) oraz z trzy metody (burza mózgu, metoda testu przewodniego , 6 myślowych kapeluszy Edwarda de Bono) oraz ich wykorzystanie w czasie zajęć przedstawione na przykładowych zajęciach z dziećmi.

Arlena Kiziak