KONFERENCJA METODYCZNA Z KOSZYKÓWKI

1. Ćwiczenia oswajające z piłkami koszykowymi z doskonaleniem zatrzymania na jedno i dwa tempa:

  • zapoznanie z nowymi trendami nauki techniki zatrzymania na jedno i dwa tempa w koszykówce, metodyka nauczania zatrzymania w koszykówce na jedno i dwa tempa

2. Nauka obrony indywidualnej i zespołowej w koszykówce:

  • w jaki sposób poprowadzić naukę techniki obrony, aby była skuteczna i jednocześnie atrakcyjna dla uczniów,
  • zabawy i gry do wykorzystania w nauczaniu i doskonaleniu obrony,
  • postawa krycia zawodnika z piłką i bez piłki,
  • podstawowe formy poruszania się w obronie,
  • podstawowe zasady krycia zawodnika z piłką i bez piłki,
  • organizacja obrony zespołowej „każdy swego”.

Konferencja metodyczno – szkoleniowa odbyła się w dniu 18.10.2018r. na sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 11 w Głogowie. Wzięło w niej udział 36 nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich typów szkół.
Prowadząca Jolanta Grubecka – Rozkocha trenerka MKS Basket Chrobry Głogów zaprezentowali ciekawy dobór ćwiczeń nauczających nauki technikę zatrzymania na jedno i dwa tempa w koszykówce. W części drugiej konferencji prowadząca próbowała odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób poprowadzić naukę techniki obrony, aby była skuteczna i jednocześnie atrakcyjna dla uczniów. Trenerka z dużym zaangażowaniem omówiła, a zawodniczki MKS Basket Chrobry Głogów zaprezentowały różnorodne ćwiczenia doskonalące podstawowe formy poruszania się w obronie, zasady krycia zawodnika z piłką i bez piłki. Uczestniczący w konferencji nauczyciele wychowania fizycznego mieli możliwość popatrzeć na świetnie wyszkoloną technicznie drużynę koszykówki, która w sposób przejrzysty pokazywała wszystkie szczegółowo omawiane ćwiczenia przez prowadzącą.
Dobre tempo zajęć, właściwy pokaz oraz fachowość i kompetencje wykładowcy pod względem merytorycznym wpłynęły na to, iż czas spędzony na szkoleniu upłynął szybko, treściwie i wzbogaci zasób wiedzy uczestników w zakresie rozwijania umiejętności technicznych i taktycznych gry w koszykówkę, które z pewnością wykorzystają na własnych lekcjach. Wszystkie treści zawarte w temacie konferencji zostały szczegółowo omówione i właściwie pokazane.

Opracowała Beata Bielska – doradca metodyczny wychowania fizycznego