Just inspire me – po prostu zainspiruj mnie

Każda praca powinna być realizacją własnych pasji. Bardzo ważne to jest w naszym zawodzie, zawodzie w którym wywieramy wpływ na młodych ludzi. To właśnie naszym zadaniem – zadaniem nauczycieli jest inspirowanie uczniów, aby w swoim życiu robili to, co kochają i robili to, najlepiej jak potrafią. Podając definicję inspiracji za Słownikiem języka polskiego inspiracja to „natchnienie, zapał twórczy” a także „wpływ wywierany na kogoś, sugestia”. Celem konferencji, która odbyła się 3 października br. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie była refleksja nad własnym warsztatem pracy, sposobem komunikowania się i budowaniem relacji z drugim człowiekiem. Uczestnicy mogli przypomnieć sobie co sprawiło, że wybrali właśnie ten zawód oraz wzięli udział w badaniu opinii (za pomocą Mentimeter), które dotyczyło między innymi najważniejszych umiejętności w życiu człowieka i zmian w polskiej szkole. W trakcie spotkania przedstawiono trzynaście błędów polskiego systemu edukacji według Michała Pasterskiego oraz zapoznano uczestników z zasadami szkoły wg Marii Montessori, która twierdziła, że „Głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie
im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego.” Wielu nowości nie wymyślimy w nauczaniu. Chiński filozof Konfucjusz, który żył V wieków przed naszą erą, twierdził: „To co słyszę, zapominam. To co widzę, będę pamiętał.
To co robię, rozumiem. ” Prowadząca zwróciła uwagę na rolę jaką odgrywa początek zajęć i co może sprawić, aby uczniowie poszli w kierunku wskazanym przez nauczyciela. Konferencja była okazją do zaprezentowania wiedzy z zakresu neuronuk i ich przełożeniu
na rzeczywistość szkolną – roli emocji w procesie edukacyjnym, magii neuronów lustrzanych, sposobu komunikowania się i budowaniu atmosfery sprzyjającej uczeniu się.
Dziękuję za udział w konferencji i życzę Państwu w nowym roku szkolnym, aby Państwa zajęcia były inspiracją dla młodych ludzi.

Iwona Rogowska